Akerk

Akerk

Akerk
Locatie: Akerkhof 2, 9711 JB Groningen

De Akerk, oorspronkelijk ‘Kerk van Onze Lieve Vrouwe ter Aa’ genaamd, werd gebouwd voor de katholieke eredienst en bij de Reformatie overgenomen door de protestanten. Na de Martinikerk is dit het belangrijkste overgebleven middeleeuwse kerkgebouw van de stad. Gezien vanaf de Vismarkt torent de kerk, gelegen aan het Akerkhof, hoog uit boven de Korenbeurs.

In de Akerk staat een Schnitgerorgel uit 1702. Dit orgel werd oorspronkelijk gebouwd voor de Broerkerk die verderop in het centrum van de stad stond. In 1814 gaf Koning Willem I toestemming om het orgel te verplaatsen naar de Akerk. Dit werd in 1815 gedaan door J.W. Timpe, die het moest aanpassen aan de situatie in de Akerk.