Akerk

Locatie: Akerkhof 2, 9711 JB Groningen
Groningen_Der_Aa_003a_Stoel

De Akerk, oorspronkelijk ‘Kerk van Onze Lieve Vrouwe ter Aa’ genaamd, werd gebouwd voor de katholieke eredienst en bij de Reformatie overgenomen door de protestanten. Na de Martinikerk is dit het belangrijkste overgebleven middeleeuwse kerkgebouw van de stad. Gezien vanaf de Vismarkt torent de kerk, gelegen aan het Akerkhof, hoog uit boven de Korenbeurs.

In de Akerk staat een Schnitgerorgel uit 1702. Dit orgel werd oorspronkelijk gebouwd voor de Broerkerk die verderop in het centrum van de stad stond. In 1814 gaf Koning Willem I toestemming om het orgel te verplaatsen naar de Akerk. Dit werd in 1815 gedaan door J.W. Timpe, die het moest aanpassen aan de situatie in de Akerk.

Lutherse Kerk

Locatie: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
Groningen_Lutherse_002a_Stoel

De Lutherse Kerk staat in de Haddingestraat, vlakbij de Vismarkt in Groningen. De kerk werd in 1696 in gebruik genomen en wordt ook wel zwaantjeskerk genoemd; een gevelsteen in de top van de voorgevel heeft de vorm van een zwaan. In de kerk bevindt zich het graf van orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz.

In de Lutherse Kerk zijn twee orgels aanwezig: één gebouwd door de firma Van Oeckelen (1896) en een reconstructie van het orgel van Arp Schnitger (uit 1717) van de hand van Bernhardt Edskes (2017).

Martinikerk

Locatie: Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen
Groningen_Martini_004_Stoel

De Martinikerk, vernoemd naar Sint-Maarten, is de oudste kerk van de stad Groningen. De huidige Martinikerk is een hallenkerk die voornamelijk uit de vijftiende eeuw dateert. Het hoofdorgel behoort tot de bekendste, en met 53 stemmen tot de grootste barokorgels ter wereld. Het is in 1691-1692 gebouwd door Arp Schnitger met gebruikmaking van oudere onderdelen uit de late vijftiende eeuw, toen in 1481 een nieuw orgel in de kerk werd gebouwd na voltooiing van het uitgebouwde schip.

Pelstergasthuiskerk

Locatie: Pelsterstraat 43, 9711 KJ Groningen
Groningen_Pelstergasthuis_002_Stoel

De Pelstergasthuiskerk is een kerk in Groningen die vernoemd is naar het Pelstergasthuis. De zaalkerk in romano-gotische bouwstijl werd al in 1267 in gebruik genomen, maar werd door de eeuwen heen vaak verbouwd. De kerk heeft een in 1693 en 1711-1712 door Arp Schnitger gebouwd orgel, dat in 1774 door Albertus Antoni Hinsz werd verplaatst en aangepast.