Scholenprogramma‘Kleintje Schnitger’

Scholenprogramma‘Kleintje Schnitger’

Scholenprogramma‘Kleintje Schnitger’

PERSBERICHT

Scholenprogramma‘Kleintje Schnitger’:
Leerlingen maken kennis met muzikaal Gronings erfgoed

Van donderdag 19 t/m zondag 22 oktober 2023 vindt het Schnitgerfestival plaats, een muziekfestival met voorstellingen rondom de historische orgels van de stad Groningen. In het kader hiervan hebben verschillende organisaties de handen ineengeslagen om voor basisscholen het programma ‘Kleintje Schnitger’ te ontwikkelen. Kleintje Schnitger is educatief, maar ook verrassend, interessant, muzikaal, theatraal, creatief en activerend voor de kinderen. Leren over het Gronings erfgoed in de vorm van het orgel is leuk!

Het Schnitgerfestival is 10 jaar geleden in het leven geroepen omdat cultuurliefhebbers in Groningen meer bekendheid wilden geven aan het Groninger orgel. Groningen Stad en Ommeland staat wereldwijd bekend als ‘de Orgeltuin van Europa’; nergens anders staan zoveel historische orgels als hier. De naamgever van het festival, Arp Schnitger, was een bekende orgelbouwer in de 17e en 18e eeuw. Hij wordt tegenwoordig beschouwd als de Stradivarius onder de orgelbouwers. Of, als je het populairder wil stellen, als de Messi onder de orgelbouwers!
Hoe het ook zij, Arp Schnitger was een ware tovenaar, hij creëerde voor elke ruimte het perfecte instrument. In de stad Groningen staan maar liefst drie Schnitger-orgels, en dat is uniek.

Animatiefilm
Het scholenprogramma Kleintje Schnitger bestaat uit twee delen: het eerste deel is een (anderhalf uur durend) bezoek aan de Lutherse Kerk in het centrum van de stad, waar een speciaal gemaakte korte animatiefilm wordt vertoond over de orgelbouw en Arp Schnitger, en over de reis over de Waddenzee die de nieuwgebouwde orgels van Duitsland naar Nederland maakten. Daarnaast volgen de kinderen in groepjes een proefjescircuit over lucht en geluid en nemen ze een kijkje bij het grote orgel onder leiding van een echte organist.

Het tweede deel is de spannende en kleurrijke voorstelling ‘Polle de orgeljongen’ op vrijdag 20 oktober in de Akerk, uitgevoerd door verhalenverteller Frank Belt en organist Eeuwe Zijlstra die op het beroemde Schnitger-orgel speelt.

Trillingen
Het scholenprogramma is bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 6 en sluit aan op de vakken geschiedenis, natuur & techniek en muziek. Het laat de kinderen op een speelse manier kennismaken met een eeuwenoud instrument dat in onze tijd min of meer verborgen is, doordat mensen steeds minder in kerken komen. Ze zien hoe indrukwekkend groot en mooi het orgel eruitziet en krijgen een indruk hoe kundig de orgelbouwers waren dat ze het zo konden bouwen, met alle techniek en onderdelen. Door de proefjes leren ze meer over de werking van het orgel met de luchtstromen en trillingen die je kunt voelen en horen. En ten slotte horen ze de muziek, alle verschillende klanken die lijken op violen, trompetten, de menselijke stem, vogeltjes en zelfs belletjes.

Gebarentaal
Een uniek aspect van dit scholenprogramma is dat het ook heel leuk en geschikt is voor kinderen die doof of slechthorend zijn. In samenwerking met leerlingen van de Guyotschool is hieraan gewerkt. De animatiefilm is voorzien van gebarentaal en het proefjescircuit waarin je het geluid en de muziek kunt ‘voelen’ is bij uitstek geschikt voor kinderen met een auditieve beperking. De kinderen gaan ook naar de voorstelling van Polle; hiervoor is een tolk geregeld.

Deelname
De samenwerkende organisaties Stichting Groningen Orgelstad, Museum aan de A, Groninger Kerken, Binnenstadskerken en Erfgoedpartners bieden Kleintje Schnitger aan scholen aan. Per leerling wordt een bijdrage van 4 euro gevraagd. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer en begeleiding.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar michelle.corbier@museumaandea.nl met vermelding van de naam van de school en het aantal leerlingen en begeleiders dat meekomt. Meer informatie is te vinden op kultuurcentrale.nl of schnitgerfestival.nl