Kleintje Schnitger Guyot

Kleintje Schnitger Guyot

Kleintje Schnitger Guyot

PERSBERICHT

Dove leerlingen helpen bij doorontwikkeling lespakket Orgelkids in Groningen en maken voice over in gebarentaal bij animatie over orgelbouwer Arp Schnitger

Groningen staat bekend als de ‘orgeltuin’ van Europa. In onze provincie hebben we veel kerken met prachtige orgels, waarvan een aantal is gebouwd door de meester-orgelbouwer uit Hamburg, Arp Schnitger. Het lesprogramma Orgelkids in Groningen, dat in 2018 werd ontwikkeld door Erfgoedpartners, brengt kinderen in aanraking met dit bijzondere erfgoed.

Dove en slechthorende leerlingen denken mee over aanpassen lespakket

Dit lesprogramma krijgt nu een bijzondere uitbreiding. In samenwerking met de leerlingen van de Guyotschool in Haren, worden de lessen geschikt gemaakt voor dove en slechthorende leerlingen. Juist voor deze groep kinderen is het orgel als muziekinstrument heel toegankelijk: de geluidstrillingen zijn bij zo’n groot instrument uitstekend voelbaar. De leerlingen van havo 3 van de Guyotschool hebben de lessen zelf uitgevoerd in de klas en hun feedback gedeeld met de ontwikkelaar van het lespakket. De tips en adviezen van de leerlingen worden in de komende weken verwerkt in een nieuwe versie.

Geluid zichtbaar en voelbaar maken

De belangrijkste aanpassingen zullen gedaan worden in het proefjescircuit over lucht en geluid, dat onderdeel is van het pakket. Alles wat voor leerlingen in het reguliere onderwijs hoorbaar is, zal voor dove en slechthorende leerlingen zichtbaar of voelbaar worden gemaakt. Het lespakket kan na de aanpassingen gebruikt worden door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Guyotschool.

Animatie over Arp Schnitger

Daarnaast wordt er aan het lespakket een animatie toegevoegd over de zeventiende-eeuwse orgelbouwer Arp Schnitger en de wijze waarop de orgels vanuit Hamburg naar Groningen werden vervoerd. De animatie wordt getekend door de Groningse animator John Croezen en zijn dochter Sophie. Leerlingen van de Guyotschool zetten de bijbehorende voice over om in gebarentaal. Hiervan wordt een filmpje gemaakt dat in de animatie wordt gemonteerd. Zo kunnen ook dove en slechthorende leerlingen de tekst bij de animatie volgen.

In oktober 2023 wordt het aangepaste lespakket ingezet tijdens ‘Kleintje Schnitger’, een scholenprogramma dat is gekoppeld aan het tweejaarlijkse Schnitgerfestival. Het aangepaste proefjescircuit wordt dan uitgevoerd in de Lutherse kerk in Groningen door leerlingen van de Guyotschool maar ook door leerlingen van reguliere scholen. Op vrijdagochtend 20 oktober vindt er een kinderconcert  plaats in de Akerk in Groningen. Frank Belt vertelt dan het verhaal van Polle de Orgeljongen, daarbij muzikaal begeleid door organist Eeuwe Zijlstra. Voor de dove en slechthorende leerlingen zal er een  doventolk aanwezig zijn zodat ook zij het verhaal kunnen volgen.

Aanpassing lespakket mogelijk dankzij financiële bijdrage fondsen

De doorontwikkeling van Orgelkids voor dove en slechthorende leerlingen werd mogelijk gemaakt door middel van een bijdrage van Het Fonds voor Cultuurparticipatie en een bijdrage vanuit CMK Groningen.

Het scholenprogramma ‘Kleintje Schnitger’ en de doorontwikkeling van Orgelkids in Groningen is het resultaat van een samenwerking tussen Orgelstad Groningen, Groninger Kerken, Museum aan de A, Erfgoedpartners en Kentalis (Guyotschool Haren).

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Kim van Steenwijk, consulent erfgoededucatie bij Erfgoedpartners via vansteenwijk@erfgoedpartners.nl.

De bijgevoegde foto toont kinderen bij de speeltafel van het Schnitgerorgel in de Martinikerk in Groningen; fotograaf: Jelte Oosterhuis.